Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 02.03.2022 μέσω τηλεδιάσκεψης – ημερήσια διάταξη

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Λάρισα  2 Μαρτίου 2022                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                          Αριθμ. πρωτ.  169

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                  2410532044

FAX                :                    2410532042

E-mail            :                dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.    

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Ενημέρωση Προέδρου επί τρεχόντων ζητημάτων.
  • Επικύρωση της από 1.3.2022 απόφασης της Συντονιστικής περί παράτασης αποχής των Δικηγόρων (μέχρι και 30.6.2022) από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών – Ορισμός επιτροπής αδειών.
  • Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση του ΔΣΛ σε συζήτηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ

201401162115095650