Ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση ενημερωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου για την χρήση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών “Qualex”, στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του ΔΣΛ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την πραγματοποίηση ενημερωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου για την χρήση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών “Qualex”, στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του ΔΣΛ.

3-3-2022

 

 

 

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Qualex θα πραγματοποιήσει για τα μέλη του ΔΣΛ ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, διαρκείας μιας ώρας περίπου, αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών της.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα πρόσβασης στην εν λόγω ΤΝΠ έχουν όλα τα μέλη του ΔΣΛ.

Δεδομένης της τεχνικής αδυναμίας να συμμετάσχουν ταυτόχρονα, όλοι οι συνάδελφοι, σε ένα και μόνο διαδικτυακό σεμινάριο, η Qualex θα πραγματοποιήσει διαδοχικά τρία (3) σεμινάρια ομοίου περιεχομένου, ως εξής :

Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 15:00, Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 15:00 και Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 15:00,

στα οποία θα καταμεριστούν τα μέλη του ΔΣΛ με αλφαβητική σειρά και αντίστοιχα θα κληθούν εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν, μέσω e.mailπου θα τους σταλεί από την Qualex, στο οποίο θα τους γνωστοποιείται και το σχετικό link.

Οι συνάδελφοι που τυχόν δεν έχουν λάβει ή έχουν χάσει τους κωδικούς τους, μπορούν να το δηλώσουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, δεδομένων ότι η αποστολή τους γίνεται απ’ευθείας από την ίδια την ΤΝΠ και δεν είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση του σεμιναρίου

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ