Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις υπερχρεωμένων ανά δικάσιμο είναι οι εξής:
Δικάσιμος 20-9-2022
797/14, 264/2018, 20/2019 και 43/2020
Δικάσιμος 27-9-2022
501/18,160/18,161/18 και 283/18
Δικάσιμος 4-10-2022
199/2019,131/2014,132/2014 και 391/2018
Δικάσιμος 11-10-2022
283/19, 228/18, 110/2019 και 18/2019
Δικάσιμος 18-10-2022
145/2019 και 12/2019
Δικάσιμος 25-10-2022
282/2019 και 562/2018
Δικάσιμος 1-11-2022
128/2019,301/2018,303/2018,150/2019,271/17,108/2019,557/2018,299/2019,375/2019 και 134/2019
Δικάσιμος 8-11-2022
364/19,358/18,154/20,527/17,181/19,518/15,199/20,719/15 και 251/18
Δικάσιμος 15-11-2022
248/19,304/18,67/19,296/18,291/19,572/18,491/17,117/19,356/18 και 420/18
Δικάσιμος 22-11-2022
297/19,267/18,121/18,238/19,281/19,104/19,509/18,294/19,249/18 και 261/2018
Δικάσιμος 29-11-2022
821/14,250/18,182/15,217/18,227/18,93/18,190/21,170/19,290/19 και 281/18
Δικάσιμος 6/12/2022
105/18,159/19,208/19,192/19,304/19,520/17,277/19,297/18,190/18 και 303/19
Δικάσιμος 13-12-2022
450/18,429/19,377/18,184/21,450/18,679/15,742/14,144/18,357/18 και 42/15
Δικάσιμος 20-12-2022
197/19,7/19,250/19,207/19,300/19,556/18,106/19 και 186/19
Με εκτίμηση
Κωσταδήμα Θεοδώρα