Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό των τριών (3) Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τον ορισμό των τριών (3) Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

28-2-2022

________________________________________

 

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο (1ο) όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μελών του ΔΣΛ που θα συμμετάσχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ είκοσι (20) μελών του ΔΣΛ που ορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2022.

Στην διαδικασία της κλήρωσης δύναται να παραστεί όποιος εκ των υποψηφίων στον εν λόγω διαγωνισμό πρόσληψης επιθυμεί.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ