Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 05.01.2022 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                                          Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2022
Aριθμ. πρωτ.  1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 5 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

1. –Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Α’, Αντιπροέδρου Β’, Γεν. Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ. , κατ’άρθρον 127 Κώδικα περί Δικηγόρων :
2. –Καθορισμός ημέρας τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. –Ανανέωση νομιμοποίησης Δ.Σ.Λ. στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
4. –Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων α) για τη χρήση του συστήματος MyData και β) για τις τροποποιήσεις σε ΚΠΔ και ΚΠολΔ.
5. –Επικύρωση της από 30.12.2021 απόφασης της Ολομέλειας περί παράτασης αποχής των Δικηγόρων (μέχρι και 28.2.2022) από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.
6. –Ανακοινώσεις Προέδρου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ

201401162115095650