Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 05.01.2022 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                                          Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2022
Aριθμ. πρωτ.  1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 5 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

1. -Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Α’, Αντιπροέδρου Β’, Γεν. Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ. , κατ’άρθρον 127 Κώδικα περί Δικηγόρων :
2. -Καθορισμός ημέρας τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. -Ανανέωση νομιμοποίησης Δ.Σ.Λ. στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
4. -Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων α) για τη χρήση του συστήματος MyData και β) για τις τροποποιήσεις σε ΚΠΔ και ΚΠολΔ.
5. -Επικύρωση της από 30.12.2021 απόφασης της Ολομέλειας περί παράτασης αποχής των Δικηγόρων (μέχρι και 28.2.2022) από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.
6. -Ανακοινώσεις Προέδρου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ

201401162115095650