Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί την 11η Ιανουαρίου 2022 (αρχική δικάσιμος της 18ης Οκτωβρίου 2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας της 11ης Ιανουαρίου 2022 (αρχική δικάσιμος της 18ης Οκτωβρίου 2021, η με αριθμό πινακίου (4) με κατηγορούμενους μεταξύ άλλων τους Γ. Κ & Ι .Κ διακόπτεται για τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. (λόγω ασθενείας της εκ δεξιών Εφέτη – Covid)

 

 

Ο Γραμματέας της έδρας

Γεώργιος Νούσιας