Σύσταση Θ΄ Ένατου Ειδικού Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αναρτάται προς ενημέρωση απόσπασμα του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη σύσταση του Θ΄ Ένατου Ειδικού Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης