Πρακτικά 5ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Π.Α.Δ.Λ.

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 

Σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ», τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 4ης Νοεμβρίου 2021, σε έκτακτη εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση που συγκάλεσε ο υφιστάμενος πρόεδρος, Αθανάσιος Μαμάκος, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, που βρίσκεται στην Λάρισα επί της οδού Δευκαλίωνος 18 με Πατρόκλου,μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους κυρίας Δήμητρας – Αικατερίνης Λόκα , με θέμα ημερησίας διάταξης:

1.Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Παρόντες : α) Δήμητρα – Αικατερίνη Λόκα, β) Κλεοπάτρα Τσιτιρίδου, γ) Νικόλαος Κουμαντζέλης, δ) Κωνσταντίνος Λιλές, ε) Δημήτριος Μπένης. Ο κύριος Αντώνιος Γραβάνης δήλωσε στα μέλη ότι δεν αποδέχεται την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. και τη θέση του σε αυτό καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος Δημήτριος Μπένης.

Η πλειοψηφίσασα σύμβουλος κ. Δήμητρα – Αικατερίνη Λόκα, διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το άρθρο 11 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

Η πλειοψηφίσασα σύμβουλος κ. Δήμητρα – Αικατερίνη Λόκα αναφέρει ότι η εκλογή των συμβούλων στα προβλεπόμενα αξιώματα θα γίνει με φανερή ψηφοφορία βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού.

Για τη θέση του Προέδρου μοναδική υποψήφια είναι η κ.Δήμητρα – Αικατερίνη Λόκα. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και η Λόκα Δήμητρα – Αικατερίνη λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Λιλές Κωνσταντίνος. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο Λιλές Κωνσταντίνος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για τη θέση του Ταμία μοναδική υποψήφια είναι η κ. Τσιτιρίδου Κλεοπάτρα. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και η Τσιτιρίδου Κλεοπάτρα λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ άρα εκλέγεται παμψηφεί

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. του σωματείου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Λόκα Δήμητρα – Αικατερίνη

Γεν. Γραμματέας: Λιλές Κωνσταντίνος

Ταμίας: Τσιτιρίδου Κλεοπάτρα

Μέλος 1:Κουμαντζέλης Νικόλαος

Μέλος 2: Μπένης Δημήτριος

Δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και η πρόεδρος προτείνει τη λύση της συνεδρίασης.

 

Τα μέλη του Δ.Σ.