Πρακτικό της απο 04.11.2021 Γενικής Συνέλευσης του Σ.Π.Α.Δ.Λ. με θέμα «Αρχαιρεσίες»

Αναρτάται προς ενημέρωση το Πρακτικό της απο 04.11.2021 Γενικής Συνέλευσης του ΣΠΑΔΛ με θέμα «Αρχαιρεσίες»

Συνημμένα αρχεία:
Πρακτικό ψηφοφορίας
Πρακτικό ψηφοφορίας (295 KB)