Καθεστώς έρευνας του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας από τους Δικηγόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17, Τ.Κ. 41221 – ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410-235881

ΦΑΞ. 2410-232663

ΘΕΜΑ : Καθεστώς έρευνας του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας από τους Δικηγόρους

 

Κύριοι,

 

λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και το με αρ. πρωτ. 58505οικ./9.11.2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα τον τρόπο λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων της Χώρας, διευκρινίζουμε όσον αφορά στην έρευνα των αρχείων του υποθηκοφυλακείου Λάρισας τα εξής :

1. Οι δικηγόροι θα προσέρχονται χωρίς προηγούμενο τηλεφωνικό ραντεβού από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

2. Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων για την έρευνα τα τρία άτομα, αρχής γενομένης την 9ην πρωινή και περαίωση της έρευνας στη 1 το μεσημέρι, με την ολοκλήρωση του ωραρίου συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός του γραφείου εισέρχονται και επιπλέον συναλλασσόμενοι και πρέπει να τηρείται το μέτρο του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού παρευρισκομένων εντός του γραφείου.

3. Η σειρά των εισερχομένων για την έρευνα θα τηρείται από τους ίδιους τους δικηγόρους, εκτός του χώρου του Υποθηκοφυλακείου, χωρίς καμία εμπλοκή των εργαζομένων στο Υποθηκοφυλακείο.

4. Κατά την είσοδο τους στο υποθηκοφυλακείοοι Δικηγόροι υποχρεούνται ναεπιδεικνύουν:[α] πιστοποιητικό εμβολιασμούή [β] πιστοποιητικό νόσησηςή[γ] βεβαίωση αρνητικούεργαστηριακού ελέγχου γιακορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapidtest), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς κατά τα λοιπά προβλέπει η ισχύουσα ΚΥΑ.

Με προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσομένων στο γραφείο μας, παρακαλούμε τη συνεργασία των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού και για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιώνεντός του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, εκτιμώντας το πνεύμα ομαλής συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας, τελούμε στην διάθεσή Σας.

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2021

Με εκτίμηση

Η Υποθηκοφύλακας Λάρισας

Αντιγόνη Σδούγκα