Σεμινάρια για τους ασκουμένους – υποψηφίους δικηγόρους Β Εξεταστικής περιόδου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει σεμινάρια για τους ασκουμένους – υποψηφίους δικηγόρους Β Εξεταστικής περιόδου 2021 . Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας κατά τους παρακάτω χρόνους:

1.- Δευτέρα 18.10.2021 και ώρα 13.00- 15.00 Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία ( Βασίλειος Δημηνίκος)

2.- Τρίτη 19.10.2021 και ώρα 10.00- 12.00 Κώδικας Δικηγόρων- Κώδικας Δεοντολογίας ( Ανθή Βακράτσα)

3.- Τετάρτη 20.10.2021 και ώρα 14.00- 16.00 Διοικητικό Δίκαιο- Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας- Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ( Κωνσταντίνος Ευθυμίου)

4.- Πέμπτη 21.10.2021 και ώρα 12.00-14.00 Εμπορικό Δίκαιο ( Ευριπίδης Κωνσταντίνου)

5.- Παρασκευή 22.10.2021 και ώρα 14.00- 16.00 Ποινικό Δίκαιο- Ποινική Δικονομία (Ιωάννης Πούλιος)

6.- Τρίτη 26.10.2021 και ώρα 12.00- 14.00 Αστικό Δίκαιο –Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Δημοσθένης Γούλας)

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 61910/8.10.2021 (ΚΥΑ) επιτρέπεται η φυσική παρουσία των πλήρως εμβολιασμένων (άρθ. 10 &2)ή όσων έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο (άρθ. 10& 3). Απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού. Σε περίπτωση αλλαγής των ως άνω όρων θα σας αποσταλεί νέα πρόσκληση για τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν.

Για όσους δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια διαδικτυακά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ