Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες ΔΣΛ (προθεσμία έως 31.10.2021)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προς όλα τα Μέλη

του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε τα εξής :

 

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 107 και  117  του Κώδικα Δικηγόρων η  ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι  Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και από ώρες 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα .  Σε περίπτωση που κανένας  υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και τις ίδιες ώρες.

           

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013).

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ.1,  (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε  όσους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000), όπως εν προκειμένω ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων συμβούλων.

 

Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Δικαίωμα εκλέγεσθαι κατ’ άρθ.104 έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου  εφόσον :

Α.-  είναι ταμειακά εντάξει

Β.-δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Γ.- για την εκλογή Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική θητεία (άρθρ.104)

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων (άρθ.109)

Για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος πρέπει:

Α.- να μην συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του κατ’άρθ.104 του Κώδικα  και

Β.- να υποβάλλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 24.00

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη