Πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου (προθεσμία έως 29.10.2021 ώρα 10:00)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 26 Οκτωβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι συνάδελφοι κάτω της πενταετίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου ως Συντάκτες  να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου  ή μέσω της ειδικής φόρμας στη σελίδα http://www.dslar.gr/diloseis-symmetochis/  μέχρι την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00.

Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα επιλεγούν τέσσερις (4) συνάδελφοι οι οποίοι για τους επόμενους έξι μήνες (δηλαδή από 01.11.2021 έως και 31.05.2022) θα έχουν ως έργο τη συγκέντρωση του υλικού που αναρτάται στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου με μηνιαία αποζημίωση ύψους 100,00 €/μήνα, πλέον ΦΠΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ