Οδηγός δικηγόρων για τη χρήση της πλατφόρμας «my DATA»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας διανέμεται ο οδηγός δικηγόρων για τη χρήση της πλατφόρμας «my DATA»
 ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό και συνημμένο στο παρόν άρθρο