Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022

Σας γνωστοποιούμε τις αιτήσεις που θα εκδικασθούν σύμφωνα με το ν.4745/2020 κατά το μήνα Ιανουαρίου 2022.

Δικάσιμος 11-1-2022

180/2019, 241/2019, 69/2019, 234/2019, 198/2020 και 139/2019.

Δικάσιμος 18/1/2022

41/2019, 66/2019, 209/2019, 521/2018, 109/2019 και 77/2019.

Δικάσιμος 25/1/2022

533/2019, 110/2020, 30/2021, 98/2020, 52/2019 και 255/2019.

Δικάσιμος 1-2-2022

42/2019, 5/2019, 94/2019, 220/2021, 257/2019, 6/2019.

Δικάσιμος 8-2-2022

3/2019, 270/2019, 233/2019, 209/2020, 1377/2019 Αθηνών, 218/2021.

Δικάσιμος 15-2-2022

217/2021, 207/2020, 206/2021, 200/2014, 205/2021, 293/2017.

Δικάσιμος 22-2-2022

266/2019, 201/2014, 268/2019, 43/2019, 388/2017, 138/2019.

Δικάσιμος 1-3-2022

260/2019, 542/2018, 192/2021, 258/2019, 111/2019, 207/2021.

Δικάσιμος 8-3-2022

172/2021, 286/2019, 198/2019, 140/2019, 70/2019, 189/2020.

Δικάσιμος 15-3-2022

3/2017, 211/2017, 399/2018, 676/2015, 270/2017, 133/2019.

Δικάσιμος 22-3-2022

392/2018, 331/2018, 522/2014, 521/2014, 219/2018, 129/2018.

Δικάσιμος 29-3-2022

302/2018, 292/2017, 130/2019, 17/2018, 368/2018, 137/2018.

Με εκτίμηση

Κωσταδήμα Θεοδώρα

 

Συνημμένα αρχεία:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (53 kB)