Αρχαιρεσίες του Σωματείου Πολιτισμού Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας (Σ.Π.Α.Δ.Λ.) στις 04.11.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται σε Έκτακτη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Σωματείου Πολιτισμού Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας, η οποία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος Όροφος), ημέρα Πέμπτη στις 04-11-2021 από τις 13:00 έως τις 14:00, με θέματα τον διοικητικό – οικονομικό απολογισμό και τη διενέργεια αρχαιρεσιών με σκοπό την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και ώρα 12:00 π.μ. στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου ενημερώνοντας τηλεφωνικά μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι παρόν για την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα μέλη του Σωματείου του κάθε τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ασκούμενων δικηγόρων. Ως τέλος συμμετοχής στις αρχαιρεσίες ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ.

Για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες απαιτείται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας.

Η παρούσα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα ως ορίζεται στο Καταστατικό .

Σημείωση: Όποιοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του Σωματείου την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, απαιτείται να καταβάλλουν τόσο τέλος εγγραφής που ορίζεται στα πέντε (5) ευρώ όσο και το οριζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω τέλος συμμετοχής.

Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος