Ανάρτηση αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας του ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 26.11.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Λάρισα, 21.10.2021

Αρ. Πρωτ.: 410053

 

Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου

Λάρισα

Τ.Κ.: 42100

Τ.:     2413-506.470

Πληροφορίες: Βασιλική Κόκκαλη

e-mail: v.kokkali@thessaly.gov.gr

 

Προς:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ

   

           

ΘΕΜΑ: Τοιχοκόλληση δικογράφου αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας : Απαλλοτρίωση Μεσοράχης-Ελευθερών  

                                                                                        

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο αντίγραφο της από 04.10.2021 (αρ. κατάθ. 787/04.10.2021) αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά των : 1) ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ κ.λ.π. (συνολικά : 95), με ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 26.11.2021, αρ. πιν. : 65 για το έργο «ΕΠ.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ ΕΩΣ Ι/Κ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» και παρακαλούμε να μεριμνήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), προκειμένου να τοιχοκολληθεί στο κατάστημά σας άμεσα. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη βεβαίωσή σας περί πιστοποίησης της τοιχοκόλλησης  στην παραπάνω διεύθυνσή μας το συντομότερο δυνατόν.

 

Συνημμένα

Η με αρ. κατάθ. 787/2021 αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

Ανθή Γ. Βακράτσα

Δικηγόρος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συνημμένη αίτηση έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.