Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2318/1995)
Έδρα: Καρόλου 28,104 37 Αθήνα
Τηλ.: 210-3307127, 210-3307128 ● Fax.: 210-3306109 www.odee.gr E-mail : epimelites@odee.gr
Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 5777
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους
Αναστέλλουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί επιμελητές από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. Η απόφαση ελήφθη από τους κατά τόπους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.
Ο Σύλλογος Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής έως και τη λήξη της, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αναστολή των κινητοποιήσεων αποτελεί κίνηση «καλής θέλησης» προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σκοπό την επανεξέταση των προωθούμενων τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την επαναληπτική διαδικασία των πλειστηριασμών.
Παραμένουμε σε εγρήγορση και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια για ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, επ’ ωφελεία των εμπλεκομένων μερών και του δημοσίου συμφέροντος.
Για την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Ο Πρόεδρος
Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης
1 Με εξαίρεση τον Σύλλογο Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας