Ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Λάρισας για υποθέσεις που δικάστηκαν από τον εκλιπόντα Ειρηνοδίκη Κοσμίδη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
» Σας ενημερώνουμε ότι οι δικηγόροι που δίκασαν υποθέσεις με Ειρηνοδίκη τον κ.Κοσμίδη και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της αίτησης πρέπει να περάσουν ΑΜΕΣΑ από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για ενημέρωση των νέων δικασίμων.
Με εκτίμηση
Η Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ