Αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουλίου 2021

Δείτε το συνημμένο έγγραφο αναφορικά με τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουλίου 2021.

 

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. (96 KB)