Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τις ώρες λειτουργίας του Δικαστηρίου από 2-8-2021 έως 5-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 2.8.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.

 

ΠΡΟΣ: Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

 

Ενόψει του επικειμένου καύσωνα, έχοντας υπόψη και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1493/30.7.2021 έγγραφο της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, σας ενημερώνουμε ότι, με αντίστοιχου περιεχομένου απόφαση του Δ/ντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας, η Γραμματεία του δικαστηρίου θα λειτουργήσει από Δευτέρα 2.8.2021 έως Πέμπτη 5.8.2021 από 7.00 έως 14.00. Για τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα υπάρχει υπάλληλος μέχρι το πέρας του ωραρίου.

 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                             Ιωάννης Θεοδωράκης

 

Ειρηνοδίκης