Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 15.06.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡOΣ                                                                                                                                                         Λάρισα  14 Ιουνίου 2021
Aριθμ. πρωτ. 447

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.00 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.- Ενημέρωση Προέδρου.

2.- Υπηρεσιακά θέματα

3.- Επικύρωση της απόφασης της Ολομέλειας για αποχή των δικηγόρων από πράξεις εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος ευάλωτων  κοινωνικών ομάδων για την προστασία της πρώτης κατοικίας μετά την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα

4.- Ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την πρόσληψη υπαλλήλου από το ΔΣ Λάρισας

5.- Αίτηση του Συλλόγου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας για οικονομική ενίσχυση.

Η Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650