Επιστολή της εταιρίας διαχείρισης δανείων και πιστώσεων “doValue Greece” προς την Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας, μετά την απόφαση που την αφορά

Σε συνέχεια της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας να προτείνει στα ΔΣ την κήρυξη δεκαπενθήμερης αποχής από την έκδοση διαταγών πληρωμής της εταιρίας διαχείρισης δανείων και πιστώσεων “doValue Greece”, από 15.6 και εξής  και να υποβάλει σχετική αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ως άνω εταιρία απέστειλε επιστολή με την οποία ζητεί συνεννόηση και συνάντηση για τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν απο συναδέλφους.

Δείτε την επιστολή στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Επιστολή doValue 04.06.2021
Επιστολή doValue 04.06.2021 (76 kB)