Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 13.04.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 
O  Σ

 

Λάρισα  12 Απριλίου 2021
Aριθμ. πρωτ.  257

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 19.00 με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας  με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Ενημέρωση Προέδρου

 

2.-Αίτημα αναπροσαρμογής τιμοκαταλόγου ταχυμεταφοράς

 

3.-Έγκριση δαπάνης συντήρησης μέσων πυρόσβεσης

 

4.- Υπηρεσιακά θέματα

 

5.- Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας  με το Κτηματολόγιο ΑΕ  για την οργάνωση και λειτουργία πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου απομακρυσμένη έρευνα

6.- Αναφορά Λεωνίδα Κουμπούρα

 

Η πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη

 

Συνημμένα :

α)  αντίγραφο πρωτοκόλλου συνεργασίας

β) αντίγραφο αναφοράς

201401162115095650