Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 27.04.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 
O  Σ

 

Λάρισα  26 Απριλίου 2021
Aριθμ. πρωτ.  276

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείσθε την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00 με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας  με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Ενημέρωση Προέδρου

2.-  Έκδοση  e bankihg για συναλλαγές στις Τράπεζες

3.- Υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων ΔΣΛ – Στελέχωση Υπηρεσιών Συλλόγου.

4.- Κατάσταση αλληλοβοήθειας  δικηγόρων  στο ΛΕΔΕ

5.- Ειδική εισφορά

 

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη

201401162115095650