Έναρξη λειτουργίας της παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών δημοτολογίου και αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων απο το Δήμο Θεσσαλονίκης στα ενεργά μέλη των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας μας για λογαριασμό των εντολέων τους

Δημοσιεύεται προς ενημέρωση έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών δημοτολογίου και αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων στα ενεργά μέλη των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας μας για λογαριασμό των εντολέων τους

Δείτε το σχετικό έγγραφο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00014
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00014 (470 KB)