Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων»

Δημοσιεύεται προς ενημέρωση η με αριθμ.πρωτ.Α.1031/19.2.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων»

Συνημμένα αρχεία:
2021-03-31 (1)
2021-03-31 (1) (3 MB)