Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 30.03.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 
O  Σ

 

Λάρισα  29 Maρτίου 2021
Aριθμ. πρωτ.  223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείσθε την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 μεσημβρινή με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας  με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Υπηρεσιακά θέματα

2.   Ενημέρωση Προέδρου- Ανακοινώσεις

3.   Αίτηση ακύρωσης – αίτηση αναστολής για τον διαγωνισμό πρόσληψης δικηγόρου στο ΓΕΜΗ

2.   Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

3.   Επικύρωση των αποφάσεων της Ολομέλειας

4.   Αίτημα Μαρίας Γαλλιού , δικηγόρου για λήψη αντιγράφου της αίτησης ακύρωσης και του πρακτικού του ΔΣ

5.   Έγκριση δαπάνης για την έκδοση της ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ για το Α΄ τρίμηνο του 2021

Η ΠΡΟΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650