Επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λ. για επέκταση της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής για την έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης απο τα Δικαστικά Καταστήματα Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 27 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 11.03.2021 (ΑΠ 188-12/03/2021) κοινή επιστολή των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα : «Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Δικαστικών Αποφάσεων», η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα Δικαστικά καταστήματα της Επικράτειας, έγινε γνωστό πως στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ. Δικαιοσύνης και Ανθρ.Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με αντικείμενο «Δράσεις Ψηφιοποίησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Δικαιοσύνης», έχει αναπτυχθεί δράση για την έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης (η οποία ήδη εφαρμόζεται και λειτουργεί στο Εφετείο και Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης κ.α.) και παράλληλα, προσκαλούνταν οι Διευθύνοντες τα Δικαστικά Καταστήματα της χώρας να κάνουν γνωστό το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 την επιθυμία και τη σύμφωνη γνώμη τους για την επέκταση της παραγωγικής λειτουργίας της ανωτέρω εφαρμογής και στο Δικαστικό Κατάστημά τους.

Άμεσα, με τη λήψη υπόψη του Δ.Σ.Λ. των ανωτέρω, νωρίς το πρωΐ της Παρασκευής 26.03.2021, η Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. απέστειλε επιστολή στους κ.κ. Διευθύνοντες το Εφετείο Λάρισας, το Πρωτοδικείο Λάρισας και τα Ειρηνοδικεία Λάρισας, Φαρσάλων και Ελασσόνας, με την παράκληση να δηλώσουν την επιθυμία και σύμφωνη γνώμη τους ώστε να συμπεριληφθούν τα ανωτέρω Δικαστικά Καταστήματα στην επόμενη φάση επέκτασης λειτουργίας της δράσης. Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ζητήματος θα ενημερωθείτε άμεσα.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη

 

 

(σ.σ. επισυνάπτονται η κοινή επιστολή των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λ. προς τη Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας)

 του Δ.Σ.