Επαναλειτουργεί το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ/

                                                                                                                                  Ελασσόνα,24-3-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κατόπιν του διενεργηθέντος την 24η-3-2021, επανελέγχου και με προφορική ενημέρωση από τη Β΄ Βάθμια Επιτροπή Ελέγχου Μετασεισμικής Αυτοψίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., μέχρι την έκδοση του εγγράφου πορίσματος, το κτίριο του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας κρίθηκε κατάλληλο προς λειτουργία ΚΑΙ η υπηρεσία του Δικαστηρίου ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-3-2021 ΑΠΟ ΩΡΑ 10:30 ΕΩΣ 13:00 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. Θα ακολουθήσει για τα διαδικαστικά, νεότερη οδηγία.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ευσταθία Καστού