Πρόσκληση συμμετοχής δικηγόρων στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(συμμετοχής δικηγόρων στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών)

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15214/27.01.2021 έγγραφο της, και προκειμένου να στελεχώσει τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), που θα συγκροτηθούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την  εξέταση  αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ζητά από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας δικηγόρους  ( ως τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη) για τις ως άνω επιτροπές

Σύμφωνα με την υπ’ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 απόφαση  του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 4367/Β/2020), οι  δικηγόροι θα πρέπει:

Α)  Να είναι παρ΄εφέταις 

Β) να έχουν γνώση διοικητικού και εμπράγματου δικαίου ως και δασικής νομοθεσίας.

Γ) Να μην  χειρίζονται υποθέσεις δασικής νομοθεσίας που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών, ώστε να διασφαλίζονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 2690/1999 (Α΄45)

Καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ως άνω επιτροπές ,  να δηλώσουν τα στοιχεία τους στον σχετικό κατάλογο που θα είναι στη διάθεσή τους, στα γραφεία του Δ.Σ.Λ., από σήμερα έως και την Τρίτη 02 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00.

Η συμμετοχή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του στοιχείου Γ.

Η επιλογή (τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών) θα γίνει μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30, στον 1ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας και στην οποία θα συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 Τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος δικηγόρος.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στις επιτροπές προβλέπεται αποζημίωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ