Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 16.02.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π ΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        Λάρισα  15 Φεβρουαρίου 2021

                                                                       Aριθμ. πρωτ. 125.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

     Καλείσθε την Τρίτη 16.02.2021 και ώρα 18.00 με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση Προέδρου (  Αποφάσεις Συντονιστικής- Ολομέλειας)

2.    Υπηρεσιακά θέματα

  1. Αναβάθμιση laptop κ. Προέδρου (δαπάνη 150,00€)
  2. Αντικατάσταση 3 UPS για τους Η/Υ στην Γραμματεία του Δ.Σ.Λ. (Ποσό 165,00€)
  3. Αντικατάσταση  firewall – ανεμιστηράκια στην κεντρική μονάδα των Η/Υ (κόστος 180,00 + ΦΠΑ)

3.    Εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Δ.Σ.Λ., μετά την παραίτησή του κ. Δέλκου για συνταξιοδοτικούς λόγους.

4.    Εξουσιοδότηση της κ. Προέδρου για την υπογραφή μίσθωσης Ταχυδρομικής Θυρίδας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε

5.    Ορισμός τριών (3) Δικηγόρων από τους οποίους ο ένας με 15ετή  τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία για την πενταμελή επιτροπή  επιλογής μεταξύ των υποψηφίων πλήρωσης μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Λάρισας.

6.    Πρόσκληση για συμμετοχή δικηγόρων παρ’ εφέταις στις  επιτροπές εξέτασης ατνιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

7. Έγκριση προϋπολογισμού  Ολομέλειας 2021απολογισμού 2020 και portal-olomeleia

8. Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η ΠΡΟEΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

 

201401162115095650