Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Μόρφως Γκίκα για την πολιτική συνεδρίαση της 26.02.2021

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο