Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 19.01.2021 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 
O  Σ

 

                                         Λάρισα  15 Ιανουαρίου 2021
Aριθμ. πρωτ.  15

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

 

Καλείσθε την Τρίτη 19.01.2021 και ώρα 18.00 με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση Προέδρου

 

  1. Υπηρεσιακά θέματα

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021.

 

  1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2020.

 

  1. Αίτηση Αντωνίου Δέλκου με την οποία παραιτείται για συνταξιοδοτικούς λόγους.

 

  1. Προκήρυξη  του Επιμελητηρίου Λάρισας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Λάρισας.

 

Η ΠΡΟΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650