Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β” 89/2021) η ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β” 89/2021) η ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.»

Διάφορες της νέας ΚΥΑ σε σχέση με την προηγούμενη:
1)Δικάζονται με μάρτυρες οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορούν δικαστικές συμπαραστάσεις και κήρυξη ιδιόγραφου διαθήκης ως κυρίας
2)Δικάζονται όλες οι δίκες β’ βαθμού εκούσιας δικαιοδοσίας και υπερχρεωμένων και όσων άλλων υποθέσεων δικάζονται με τη διαδικασία αυτή,χωρίς να απαιτείται συναίνεση όλων των διαδίκων του Α’ βαθμού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων( λόγω μη εφαρμογής του 242ΚΠολΔ στη διαδικασία αυτή)
3)Δικάζονται με μάρτυρες στα ασφαλιστικά μέτρα οι υποθέσεις προσημείωσης/εξάλειψης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης, σφράγισης/αποσφράγισης κλπ όπως γινόταν μέχρι τις 11/1/21
4)Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων κατα παραπεμπτικών βουλευμάτων με κρατούμενο ή παραγραφόμενου αδικήματος την 31/12/23, ένδικων βοηθημάτων κατα ενταλμάτων σύλληψης ,διατάξεων επιβολής περιοριστικών όρων κλπ
Κατα τα λοιπά ισχύουν σε γενικές γραμμες όσα ίσχυαν με την προηγούμενη ΚΥΑ
Χρόνος ισχύος η 25/1/21 και ώρα 6πμ.

Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
document (15)
document (15) (713 kB)