Συνεχίζεται η χορήγηση επιπλέον ψηφιακών υπογραφών στα μέλη του Συλλόγου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 15 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είναι γνωστό πως σύμφωνα με το άρθρο 75 τουN.4635/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167/30.10.2019 “Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος” και το άρθρο 76 του Ν. 4635/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167/30.10.2019 “Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́97), ψηφιακή δικογραφία” τα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, το δικόγραφο πρόσθετων λόγων, τα υπομνήματα των διαδίκων και το δικόγραφο της παρέμβασης από 1/1/2021 στα Διοικητικά Δικαστήρια θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικά μέσα.

Προαπαιτούμενο για την ηλεκτρονική κατάθεση είναι η ψηφιακή υπογραφή. Για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων ο Σύλλογος έχει προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό (στικάκια) και η χορήγηση αυτών συνεχίζεται στα γραφεία του Συλλόγου. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί με την κ. Θεμελή , για τον ορισμό ημέρας και ώρας έκδοσης της ψηφιακής υπογραφής .

Συγκεκριμένα, όσα μέλη επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του portal «www.olomeleia.gr» ακολουθώντας ΟΛΗ τη διαδικασία που περιγράφεται στον πρακτικό οδηγό που θα βρείτε συνημμένο στην παρούσα. Η  έκδοση και παραλαβή της ψηφιακής υπογραφής θα γίνεται στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου την ημέρα και ώρα του ραντεβού σας αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία σας ενώ θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σας καθώς και τους κωδικούς εισόδου στο taxis και στο olomeleia.gr. Πριν τον ορισμό του ηλεκτρονικού ραντεβού καλό θα ήταν να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Θεμελή.

Το κόστος για την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής ανέρχεται στο ποσό των 22,00 € + ΦΠΑ 5,28 € (27,28 € σύνολο) το οποίο πρέπει να προεξοφληθεί με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής.

Η ενημέρωση διαρκεί μισή ώρα περίπου και θα γίνεται σε ομάδες των 2 συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, το δε πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά ενώ θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητας.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα αρχεία:
new_renew_application
new_renew_application (601 kB)