Δήλωση παραίτησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας απο τα δικόγραφα της απαλλοτρίωσης : «Αγορά εδαφικών εκτάσεων – Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων : κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας», αποτελούμενη από δύο τμήματα «Ι/Κ Τερψιθέας-Κομμένη Γη» και «Κομμένη Γη-Ραχούλα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λάρισα,

 

Αρ. Πρωτ. :

Ταχ. Δ/νση : Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου

Λάρισα

Τ.Κ. : 42100

Τ. : 2413-506.470

Πληροφορίες : Κόκκαλη Βασιλική

e-mail : v.kokkali@thessaly.gov.gr

 

Προς : τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Για την ενημέρωση των μελών – συναδέλφων δικηγόρων

           

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για παραίτηση από δικόγραφα απαλλοτριώσεων

                                                  

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους – μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παραιτηθεί των δικογράφων της απαλλοτρίωσης : «Αγορά εδαφικών εκτάσεων – Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων : κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας», αποτελούμενη από δύο τμήματα «Ι/Κ Τερψιθέας-Κομμένη Γη» και «Κομμένη Γη-Ραχούλα» και ειδικότερα :

α) της από 10.09.2020 και με αρ. κατάθ. 623/2020 αίτησής μας του άρ. 7Α του ν. 2882/2001, όπως ισχύει, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο της 29ης Ιανουαρίου 2021 (αρχική δικάσιμος : 23.10.2020, αρ. πιν. : 84) με διαδίκους την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά των : 1) Γεωργαντζά Αλεξάνδρας κ.λ.π. (συνολικά : 124) και

β) της από 02.06.2020 και με αριθμό κατάθεσης 282/2020 αίτησής μας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας για την ίδια απαλλοτρίωση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί επίσης για τις 29.01.2021 (αρ. πιν. : 29).

Η παραίτησή μας θα πραγματοποιηθεί επί της έδρας κατά τη δικάσιμο της 29.01.2021, ενώ η παρούσα ενημέρωση προς τους συναδέλφους δικηγόρους γίνεται προς αποφυγή κοπιαστικών και δαπανηρών διαδικαστικών πράξεων για λογαριασμό των εντολέων τους. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την κατάθεση των νέων δικογράφων και τον καθορισμό νέων δικασίμων και για τις δύο διαδικασίες (άρ. 7Α και προσωρινή τιμή).

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

Ανθή Γ. Βακράτσα

Δικηγόρος