Ανάρτηση αίτησης του αρ. 7Α του ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 15.01.2021 (αρχική δικάσιμος 09.10.2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Λάρισα,

 

Αρ. Πρωτ. : 

Ταχ. Δ/νση : Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου

Λάρισα

Τ.Κ. : 42100

Τ. : 2413-506.470

Πληροφορίες : Βασιλική Κόκκαλη

e-mail : v.kokkali@thessaly.gov.gr 

Προς : τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

           

 

ΘΕΜΑ : Τοιχοκόλληση δικογράφου αίτησης απαλλοτρίωσης του άρ. 7Α ν. 2882/2001

                                                                                        

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο αντίγραφο της από 08.09.2020 (αρ. κατάθ. 620/09.09.2020) αίτησης του άρ. 7Α του ν. 2882/2001, όπως ισχύει, η οποία ασκήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά των : 1) Γαλλή Αργυρίου κ.λ.π. (συνολικά : 28), με αρχική ημερομηνία εκδίκασης στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 09.10.2020 και κατόπιν αναβολής την 15.01.2021 για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου του έτους 2018 στα έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» και παρακαλούμε να μεριμνήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), προκειμένου να τοιχοκολληθεί στο κατάστημά σας άμεσα.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη βεβαίωσή σας περί πιστοποίησης της τοιχοκόλλησης  στην παραπάνω διεύθυνσή μας το συντομότερο δυνατόν.

 

Συνημμένα :

– Η με αρ. κατάθ. 620/2020 αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

– Το από 09.10.2020 πρακτικό αναβολής

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

 

 

 

Ανθή Γ. Βακράτσα

Δικηγόρος

Συνημμένα αρχεία:
vkokali_201201-120516-e3
vkokali_201201-120516-e3 (971 KB)