Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Μόρφως Γκίκα για την πολιτική συνεδρίαση της 04.12.2020

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο