Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. με τηλεδιάσκεψη την 17.11.2020 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡOΣ

                                          Λάρισα, 16 Νεμβρίου 2020

                                         Aριθμ. πρωτ.  687

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

      Καλείσθε την Τρίτη 17.11.2020 και ώρα 16.00 με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ενημέρωση Προέδρου

2.- Υπηρεσιακά θέματα

3.- Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

4.-Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ΠΕ Λάρισας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

201401162115095650