Πράξη της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Μόρφως Γκίκα για την λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 30.11.2020

Δείτε τη σχετική Πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
150-2020 Πράξη
150-2020 Πράξη (167 kB)