Παράταση της YA2199/30.6.2020 για τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, από 31.10.2020 έως και 31.12.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ” αριθμόν 53409  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ. Β΄4783/29.10.2020) με την οποία παρατάθηκε  η  ισχύς της υπ΄αριθμ. YA2199/30.6.2020 για τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη  και  μεταρρύθμιση, προσημείωσης υποθήκης, από 31.10.2020 έως και 31.12.2020.

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
4783b-20
4783b-20 (122 kB)