Καταστροφή αρχείου δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, ετών 2004 έως 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι, με την 53068/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (διά της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης), έχει εγκριθεί η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, ετών 2004 έως 2012.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι 29 Ιανουαρίου 2021, αναλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες κάθε έγγραφο που κατέθεσαν και τους είναι χρήσιμο.

Λάρισα 9 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.