Ενημέρωση απο την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας μέχρι την 30.11.2020 (νεότερη ενημέρωση)

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 ΚΥΑ
(ΦΕΚ τευχ. Β΄4899/06-11-2020)

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
13/11/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

16/11/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

18/11/2020 ΕΦΕΣΕΩΝ

18-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

25-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

30-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

20/11/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

23/11/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

25/11/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

30-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

25-11-2020 ΕΦΕΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ” ΑΡΙΘ. ΠΙΝ. 1