Ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων με διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή δικών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι την 30.11.2020

Απο τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων εκδόθηκε ανακοίνωση με διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή δικών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Ε 3532)10-11-2020
Ε 3532)10-11-2020 (46 kB)