Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 10-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Από τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 10-11-2020 θα συζητηθούν μόνον οι αιτήσεις με αριθμό 5, 6, 7, 7Α,7Β, 7Γ, 7Δ, 7Ε καθώς και η υπ΄ αριθμ΄ 8 υπόθεση του εκθέματος.

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  71342 /2020 ΚΥΑ.

Όλες οι υποθέσεις που αποσύρονται θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.