Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τις Εφέσεις Τακτικής-Εκουσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στις Εφέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Τακτικής – Εκουσίας), δε θα γίνονται οι υποθέσεις, που οι δικηγόροι σκόπευαν να εξετάσουν μάρτυρες, οι οποίες και θα αποσυρθούν από το πινάκιο. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δικηγόροι που σκόπευαν να εξετάσουν μάρτυρες να το δηλώσουν στη γραμματεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοδικείου Λάρισας (protodikio.larisa@gmail.com) μέχρι τις 15:00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας της δικασίμου, προκειμένου οι υποθέσεις αυτές να αποσυρθούν από το πινάκιο για την αποφυγή συνωστισμού.
Συνεπώς θα συζητηθούν μόνο οι υποθέσεις, στις οποίες δεν υπάρχουν μάρτυρες (χωρίς να απαιτείται δήλωση).
Στο ακροατήριο θα παρευρίσκονται μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι για όσες υποθέσεις είναι να συζητηθούν χωρίς μάρτυρες.
Οι αναβολές θα δοθούν από τον Πρόεδρο, κατόπιν συναινετικής δήλωσης (με τον τρόπο που ως άνω ορίζεται) και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ενημερωθούν από το πινάκιο.
Σε περίπτωση μη συμφωνημένης αναβολής, θα παρίστανται στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και θα το δηλώσουν προς το τέλος της διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση στην αίθουσα θα παρευρίσκονται μέχρι 15 άτομα συμπεριλαμβανομένων πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων για όσες υποθέσεις θέλουν να παρασταθούν μετά.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ