Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Μόρφως Γκίκα για την πολιτική συνεδρίαση της 06.11.2020

Δείτε τη σχετική Πράξη στο συνημμένο αρχείο