Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

      Στο πλαίσιο της συχρηματοδοτούμενης πράξης “ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας (ΔΣΛ) υπέγραψε την 7/2/2017 πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και την 19/5/2017  Έγγραφο Συμφωνίας (το οποίο ανανεώθηκε στις 30.09.2020), με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

             Παρακαλούνται, όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, να το δηλώσουν αυτοπροσώπως ή μέσω email στον ΔΣΛ μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να καταρτιστεί ονομαστικός κατάλογος.

             Στον εν λόγω κατάλογο θα εγγράφονται κατά ημερολογιακή σειρά υποβολής της αίτησής τους όσες/όσοι έχουν παρακολουθήσει ημερίδες επιμόρφωσης, που έχει υλοποιήσει η ΓΓΟΠΙΦ στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και στη συνέχεια θα ακολουθούν όσες/όσοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

             Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ