Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λάρισας καθώς και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του Covid-19

Δείτε τη σχετική πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
20201021131552
20201021131552 (1 MB)